Koreanska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

परिशिष्ट
부록
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
लगभग
대략
Används när mängden är okänd
ग्रंथ सूची
참고 문헌 목록
Förteckning över använda källor
लगभग
대략
Används för att uppskatta en mängd
अध्याय
제 (숫자 ex. 1) 장
En definierad del av arbetet
स्तंभ
세로줄
Den vertikala delen av en tabell
व्याख्यान
논문
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
संपादक
편집
Används när verket har ändrats av en tredje part
उदाहरण
예,
Används när man ger ett exempel
विशेषतः
특히,
Används när man försöker definiera något tydligare
आदि.
등...
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
आकृ.
Ett diagram som hör till en del av arbetet
जो है कि...
즉,
Används när man utvecklar en idé
सहित
... 포함
Används när du lägger till något i en lista
ख़ासकर
주의
Används när en person måste notera något viktigt
अगला
p.
Varje enskild sida av arbetet
अगला पन्ना
pp.
Flera sidor av rapporten
प्रस्तावना
서두
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
प्रकाशन
(홍길동) 지음
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
पुनरीक्षित
(홍길동) 개정
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
पुनर्मुद्रण
재판본
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
अनुवादक
(홍길동) 번역
Används när verk har översatts till ett annat språk
विभाग
제 (몇) 판
Anger en specific volym eller en del av ett arbete