Japanska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

परिशिष्ट
別表
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
लगभग
Används när mängden är okänd
ग्रंथ सूची
参考文献一覧
Förteckning över använda källor
लगभग
およそ
Används för att uppskatta en mängd
अध्याय
En definierad del av arbetet
स्तंभ
Den vertikala delen av en tabell
व्याख्यान
学位論文
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
संपादक
編さん
Används när verket har ändrats av en tredje part
उदाहरण
Används när man ger ett exempel
विशेषतः
特に
Används när man försöker definiera något tydligare
आदि.
etc.
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
आकृ.
Ett diagram som hör till en del av arbetet
जो है कि...
すなわち
Används när man utvecklar en idé
सहित
含めて
Används när du lägger till något i en lista
ख़ासकर
注意
Används när en person måste notera något viktigt
अगला
p.(ページ)
Varje enskild sida av arbetet
अगला पन्ना
pp.(ページ 複数)
Flera sidor av rapporten
प्रस्तावना
序論
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
प्रकाशन
(人物名)出版
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
पुनरीक्षित
(人物名)編
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
पुनर्मुद्रण
再版
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
अनुवादक
(人物名)訳
Används när verk har översatts till ett annat språk
विभाग
Anger en specific volym eller en del av ett arbete