Arabiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

परिशिष्ट
ملحق
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
लगभग
تقريبا
Används när mängden är okänd
ग्रंथ सूची
الببليوغرافيا
Förteckning över använda källor
लगभग
حوالي
Används för att uppskatta en mängd
अध्याय
فصل
En definierad del av arbetet
स्तंभ
عمود
Den vertikala delen av en tabell
व्याख्यान
أطروحة
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
संपादक
التحرير
Används när verket har ändrats av en tredje part
उदाहरण
مثلا
Används när man ger ett exempel
विशेषतः
خاصّةً
Används när man försöker definiera något tydligare
आदि.
إلخ. (إلى آخره)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
आकृ.
شكل
Ett diagram som hör till en del av arbetet
जो है कि...
يعني
Används när man utvecklar en idé
सहित
بما في ذلك
Används när du lägger till något i en lista
ख़ासकर
تنبيه
Används när en person måste notera något viktigt
अगला
ًص. (صفحة)
Varje enskild sida av arbetet
अगला पन्ना
صفحات
Flera sidor av rapporten
प्रस्तावना
مقدمة
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
प्रकाशन
الناشر
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
पुनरीक्षित
راجعه
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
पुनर्मुद्रण
إعادة الطباعة
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
अनुवादक
ترجمة
Används när verk har översatts till ett annat språk
विभाग
مجلد
Anger en specific volym eller en del av ett arbete