Vietnamesiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

παρ. (παράρτημα)
Phụ lục
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
περ. (κατά προσέγγιση)
Xấp xỉ
Används när mängden är okänd
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Thư mục
Förteckning över använda källor
περ. (περίπου)
vào khoảng
Används för att uppskatta en mängd
κεφ. (κεφάλαιο)
Chương
En definierad del av arbetet
στήλη
Cột
Den vertikala delen av en tabell
διατριβή
Luận án
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
επιμ. (επιμέλεια)
Biên tập (bởi)
Används när verket har ändrats av en tredje part
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
VD:
Används när man ger ett exempel
ειδ. (ειδικά)
Đặc biệt (là)
Används när man försöker definiera något tydligare
κτλ. (και τα λοιπά)
v.v... (vân vân)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
Σχ. (Σχήμα)
Biểu đồ
Ett diagram som hör till en del av arbetet
δηλαδή,...
Tức là/Nghĩa là
Används när man utvecklar en idé
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Bao gồm
Används när du lägger till något i en lista
σημ. (σημείωση)
Ghi chú
Används när en person måste notera något viktigt
σελ. (σελίδα)
tr. (trang)
Varje enskild sida av arbetet
σελ. (σελίδες)
tr. (trang)
Flera sidor av rapporten
Προτ. (πρόλογος)
Lời tựa/Lời nói đầu
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
δημοσιεύθηκε από
Tác giả
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Hiệu chỉnh (bởi)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
ανατύπωση
Tái bản
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
μεταφράστηκε από
Người dịch
Används när verk har översatts till ett annat språk
τομ. (τόμος)
Tập/Phần
Anger en specific volym eller en del av ett arbete