Turkiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

παρ. (παράρτημα)
ek
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
περ. (κατά προσέγγιση)
tahmini/ yaklaşık
Används när mängden är okänd
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Bibliyografi/ Kaynakça
Förteckning över använda källor
περ. (περίπου)
aşağı yukarı/ takribi
Används för att uppskatta en mängd
κεφ. (κεφάλαιο)
Bölüm/ ünite
En definierad del av arbetet
στήλη
kol. (kolon)/ sütun
Den vertikala delen av en tabell
διατριβή
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
επιμ. (επιμέλεια)
tarafından düzeltildi
Används när verket har ändrats av en tredje part
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
ör./örn. (örneğin)
Används när man ger ett exempel
ειδ. (ειδικά)
özellikle
Används när man försöker definiera något tydligare
κτλ. (και τα λοιπά)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
Σχ. (Σχήμα)
fig. (figür)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
δηλαδή,...
yani
Används när man utvecklar en idé
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
kapsar/ dahil
Används när du lägger till något i en lista
σημ. (σημείωση)
d.e. (dikkat edilecek)
Används när en person måste notera något viktigt
σελ. (σελίδα)
s. (sayfa)
Varje enskild sida av arbetet
σελ. (σελίδες)
sayfalar
Flera sidor av rapporten
Προτ. (πρόλογος)
önsöz/ giriş
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
δημοσιεύθηκε από
yay. (yayımlandı)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
ανατύπωση
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
μεταφράστηκε από
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Används när verk har översatts till ett annat språk
τομ. (τόμος)
böl. (bölüm)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete