Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

παρ. (παράρτημα)
- (příloha)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
περ. (κατά προσέγγιση)
přibl. (přibližně)
Används när mängden är okänd
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
lit. (literatura)
Förteckning över använda källor
περ. (περίπου)
cca (cirka)
Används för att uppskatta en mängd
κεφ. (κεφάλαιο)
kap. (kapitola)
En definierad del av arbetet
στήλη
- (sloupec)
Den vertikala delen av en tabell
διατριβή
dis. (disertace, disertační práce)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
επιμ. (επιμέλεια)
edit. (editována kým)
Används när verket har ändrats av en tredje part
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
např. (například)
Används när man ger ett exempel
ειδ. (ειδικά)
zejm. (zejména)
Används när man försöker definiera något tydligare
κτλ. (και τα λοιπά)
atd. (a tak dále)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
Σχ. (Σχήμα)
obr. (obrázek)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
δηλαδή,...
tj. (to jest)
Används när man utvecklar en idé
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
vč. (včetně)
Används när du lägger till något i en lista
σημ. (σημείωση)
Pozn. (poznámka)
Används när en person måste notera något viktigt
σελ. (σελίδα)
str. (strana)
Varje enskild sida av arbetet
σελ. (σελίδες)
str. (strany)
Flera sidor av rapporten
Προτ. (πρόλογος)
- (předmluva)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
δημοσιεύθηκε από
publ. (publikováno kým)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
rev. (revidováno kým)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
ανατύπωση
dot. (dotisk)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
μεταφράστηκε από
přel. (přeloženo kým)
Används när verk har översatts till ett annat språk
τομ. (τόμος)
obj. (objem)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete