Thailändska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

παρ. (παράρτημα)
(ภาคผนวก)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
περ. (κατά προσέγγιση)
ประมาณ
Används när mängden är okänd
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
บรรณานุกรม
Förteckning över använda källor
περ. (περίπου)
ประมาณ
Används för att uppskatta en mängd
κεφ. (κεφάλαιο)
บท
En definierad del av arbetet
στήλη
คอลัมน์
Den vertikala delen av en tabell
διατριβή
ปริญญานิพนธ์
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
επιμ. (επιμέλεια)
แก้ไขโดย
Används när verket har ändrats av en tredje part
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
ตัวอย่างเช่น
Används när man ger ett exempel
ειδ. (ειδικά)
โดยเฉพาะ
Används när man försöker definiera något tydligare
κτλ. (και τα λοιπά)
และอื่นๆอีกมากมาย
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
Σχ. (Σχήμα)
ตัวเลข
Ett diagram som hör till en del av arbetet
δηλαδή,...
กล่าวคือ
Används när man utvecklar en idé
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
ประกอบไปด้วย
Används när du lägger till något i en lista
σημ. (σημείωση)
หมายเหตุ
Används när en person måste notera något viktigt
σελ. (σελίδα)
หน้า
Varje enskild sida av arbetet
σελ. (σελίδες)
หน้า
Flera sidor av rapporten
Προτ. (πρόλογος)
คำนำ
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
δημοσιεύθηκε από
ตีพิมพ์โดย
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
ทบทวนโดย
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
ανατύπωση
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
μεταφράστηκε από
แปลโดย
Används när verk har översatts till ett annat språk
τομ. (τόμος)
ระดับ
Anger en specific volym eller en del av ett arbete