Polska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

παρ. (παράρτημα)
aneks
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
περ. (κατά προσέγγιση)
ok. (około)
Används när mängden är okänd
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
bibliografia
Förteckning över använda källor
περ. (περίπου)
circa
Används för att uppskatta en mängd
κεφ. (κεφάλαιο)
rozdz. (rozdział)
En definierad del av arbetet
στήλη
kolumna
Den vertikala delen av en tabell
διατριβή
dysertacja
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
επιμ. (επιμέλεια)
pod red. (pod redakcją)
Används när verket har ändrats av en tredje part
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
np. (na przykład)
Används när man ger ett exempel
ειδ. (ειδικά)
szczególnie
Används när man försöker definiera något tydligare
κτλ. (και τα λοιπά)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
Σχ. (Σχήμα)
rys. (rysunek)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
δηλαδή,...
tj. (to jest)
Används när man utvecklar en idé
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
wliczając
Används när du lägger till något i en lista
σημ. (σημείωση)
nb. (notabene/nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
σελ. (σελίδα)
str. (strona)
Varje enskild sida av arbetet
σελ. (σελίδες)
str. (strony)
Flera sidor av rapporten
Προτ. (πρόλογος)
wstęp/przedmowa
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
δημοσιεύθηκε από
wyd. (wydawnictwo)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
korekta
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
ανατύπωση
przedruk
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
μεταφράστηκε από
tłum. (tłumaczenie)
Används när verk har översatts till ett annat språk
τομ. (τόμος)
t. (tom)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete