Hindi | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

παρ. (παράρτημα)
परिशिष्ट
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
περ. (κατά προσέγγιση)
लगभग
Används när mängden är okänd
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
ग्रंथ सूची
Förteckning över använda källor
περ. (περίπου)
लगभग
Används för att uppskatta en mängd
κεφ. (κεφάλαιο)
अध्याय
En definierad del av arbetet
στήλη
स्तंभ
Den vertikala delen av en tabell
διατριβή
व्याख्यान
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
επιμ. (επιμέλεια)
संपादक
Används när verket har ändrats av en tredje part
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
उदाहरण
Används när man ger ett exempel
ειδ. (ειδικά)
विशेषतः
Används när man försöker definiera något tydligare
κτλ. (και τα λοιπά)
आदि.
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
Σχ. (Σχήμα)
आकृ.
Ett diagram som hör till en del av arbetet
δηλαδή,...
जो है कि...
Används när man utvecklar en idé
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
सहित
Används när du lägger till något i en lista
σημ. (σημείωση)
ख़ासकर
Används när en person måste notera något viktigt
σελ. (σελίδα)
अगला
Varje enskild sida av arbetet
σελ. (σελίδες)
अगला पन्ना
Flera sidor av rapporten
Προτ. (πρόλογος)
प्रस्तावना
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
δημοσιεύθηκε από
प्रकाशन
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
पुनरीक्षित
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
ανατύπωση
पुनर्मुद्रण
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
μεταφράστηκε από
अनुवादक
Används när verk har översatts till ett annat språk
τομ. (τόμος)
विभाग
Anger en specific volym eller en del av ett arbete