Finska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

παρ. (παράρτημα)
Liitteet
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
περ. (κατά προσέγγιση)
n. (noin)
Används när mängden är okänd
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Bibliografia
Förteckning över använda källor
περ. (περίπου)
n. (noin)
Används för att uppskatta en mängd
κεφ. (κεφάλαιο)
kpl (kappale)
En definierad del av arbetet
στήλη
Pylväs
Den vertikala delen av en tabell
διατριβή
Väitöskirja
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
επιμ. (επιμέλεια)
toim. (toimittanut)
Används när verket har ändrats av en tredje part
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
esim. (esimerkiksi)
Används när man ger ett exempel
ειδ. (ειδικά)
erityisesti
Används när man försöker definiera något tydligare
κτλ. (και τα λοιπά)
jne. (ja niin edelleen)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
Σχ. (Σχήμα)
kaavio
Ett diagram som hör till en del av arbetet
δηλαδή,...
eli
Används när man utvecklar en idé
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
mukaanlukien
Används när du lägger till något i en lista
σημ. (σημείωση)
huom. (huomautus)
Används när en person måste notera något viktigt
σελ. (σελίδα)
s. (sivu)
Varje enskild sida av arbetet
σελ. (σελίδες)
sivut
Flera sidor av rapporten
Προτ. (πρόλογος)
esipuhe
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
δημοσιεύθηκε από
julk. (julkaissut)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
muok. (muokannut)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
ανατύπωση
lisäpainos
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
μεταφράστηκε από
kääntänyt
Används när verk har översatts till ett annat språk
τομ. (τόμος)
vol. (volyymi)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete