Arabiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

παρ. (παράρτημα)
ملحق
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
περ. (κατά προσέγγιση)
تقريبا
Används när mängden är okänd
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
الببليوغرافيا
Förteckning över använda källor
περ. (περίπου)
حوالي
Används för att uppskatta en mängd
κεφ. (κεφάλαιο)
فصل
En definierad del av arbetet
στήλη
عمود
Den vertikala delen av en tabell
διατριβή
أطروحة
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
επιμ. (επιμέλεια)
التحرير
Används när verket har ändrats av en tredje part
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
مثلا
Används när man ger ett exempel
ειδ. (ειδικά)
خاصّةً
Används när man försöker definiera något tydligare
κτλ. (και τα λοιπά)
إلخ. (إلى آخره)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
Σχ. (Σχήμα)
شكل
Ett diagram som hör till en del av arbetet
δηλαδή,...
يعني
Används när man utvecklar en idé
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
بما في ذلك
Används när du lägger till något i en lista
σημ. (σημείωση)
تنبيه
Används när en person måste notera något viktigt
σελ. (σελίδα)
ًص. (صفحة)
Varje enskild sida av arbetet
σελ. (σελίδες)
صفحات
Flera sidor av rapporten
Προτ. (πρόλογος)
مقدمة
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
δημοσιεύθηκε από
الناشر
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
راجعه
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
ανατύπωση
إعادة الطباعة
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
μεταφράστηκε από
ترجمة
Används när verk har översatts till ett annat språk
τομ. (τόμος)
مجلد
Anger en specific volym eller en del av ett arbete