Ungerska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

annexe
függ. (függelék)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
approx. (approximativement)
kb. (körülbelül)
Används när mängden är okänd
biblio. (bibliographie)
bibliog. (bibliográfia)
Förteckning över använda källor
env. (environ)
kb. (körülbelül)
Används för att uppskatta en mängd
ch. (chapitre)
fej. (fejezet)
En definierad del av arbetet
col. (colonne)
oszl. (oszlop)
Den vertikala delen av en tabell
diss. (dissertation)
dissz. (disszertáció)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
éd. (édition)
szerk. (szerkesztette X)
Används när verket har ändrats av en tredje part
ex. (exemple)
pl. (például)
Används när man ger ett exempel
spéc. (spécialement)
kül. (különösen)
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)
stb. (és így tovább)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figure)
ábr. (ábra)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
c.-à-d. (c'est-à-dire)
azaz/vagyis/következtetésképpen
Används när man utvecklar en idé
incl. (incluant)
beleértve
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Används när en person måste notera något viktigt
p. (page)
o./old. (oldal)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (pages)
o./old. (oldal/oldalak)
Flera sidor av rapporten
préf. (préface)
Előszó
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
éd. (édité par)
kiad. (kiadta X/kiadó)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev. (revu par)
Átdolgozta X
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
réimp. (réimpression)
Utánnyomás
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
trad. (traduit par)
ford. (fordította X)
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volume)
köt. (kötet)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete