Tyska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

annexe
Ah. (Anhang)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
approx. (approximativement)
ugf. (ungefähr)
Används när mängden är okänd
biblio. (bibliographie)
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Förteckning över använda källor
env. (environ)
ca. (circa)
Används för att uppskatta en mängd
ch. (chapitre)
K. (Kapitel)
En definierad del av arbetet
col. (colonne)
Spalte
Den vertikala delen av en tabell
diss. (dissertation)
Diss. (Dissertation)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
éd. (édition)
bearb. (bearbeitet von)
Används när verket har ändrats av en tredje part
ex. (exemple)
z.B. (zum Beispiel)
Används när man ger ett exempel
spéc. (spécialement)
bes. (besonders)
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)
usw. (und so weiter)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figure)
Abb. (Abbildung)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
c.-à-d. (c'est-à-dire)
d.h. (das heißt)
Används när man utvecklar en idé
incl. (incluant)
inkl. (inklusive)
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (page)
S. (Seite)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (pages)
S. (Seiten)
Flera sidor av rapporten
préf. (préface)
Vorw. (Vorwort)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
éd. (édité par)
hg. (herausgegeben von)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev. (revu par)
geä. (geändert)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
réimp. (réimpression)
Nachdr. (Nachdruck)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
trad. (traduit par)
übersetzt von
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volume)
Jg. (Jahrgang)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete