Turkiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

annexe
ek
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
approx. (approximativement)
tahmini/ yaklaşık
Används när mängden är okänd
biblio. (bibliographie)
Bibliyografi/ Kaynakça
Förteckning över använda källor
env. (environ)
aşağı yukarı/ takribi
Används för att uppskatta en mängd
ch. (chapitre)
Bölüm/ ünite
En definierad del av arbetet
col. (colonne)
kol. (kolon)/ sütun
Den vertikala delen av en tabell
diss. (dissertation)
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
éd. (édition)
tarafından düzeltildi
Används när verket har ändrats av en tredje part
ex. (exemple)
ör./örn. (örneğin)
Används när man ger ett exempel
spéc. (spécialement)
özellikle
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figure)
fig. (figür)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
c.-à-d. (c'est-à-dire)
yani
Används när man utvecklar en idé
incl. (incluant)
kapsar/ dahil
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
d.e. (dikkat edilecek)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (page)
s. (sayfa)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (pages)
sayfalar
Flera sidor av rapporten
préf. (préface)
önsöz/ giriş
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
éd. (édité par)
yay. (yayımlandı)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev. (revu par)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
réimp. (réimpression)
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
trad. (traduit par)
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volume)
böl. (bölüm)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete