Hindi | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

annexe
परिशिष्ट
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
approx. (approximativement)
लगभग
Används när mängden är okänd
biblio. (bibliographie)
ग्रंथ सूची
Förteckning över använda källor
env. (environ)
लगभग
Används för att uppskatta en mängd
ch. (chapitre)
अध्याय
En definierad del av arbetet
col. (colonne)
स्तंभ
Den vertikala delen av en tabell
diss. (dissertation)
व्याख्यान
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
éd. (édition)
संपादक
Används när verket har ändrats av en tredje part
ex. (exemple)
उदाहरण
Används när man ger ett exempel
spéc. (spécialement)
विशेषतः
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)
आदि.
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figure)
आकृ.
Ett diagram som hör till en del av arbetet
c.-à-d. (c'est-à-dire)
जो है कि...
Används när man utvecklar en idé
incl. (incluant)
सहित
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
ख़ासकर
Används när en person måste notera något viktigt
p. (page)
अगला
Varje enskild sida av arbetet
pp. (pages)
अगला पन्ना
Flera sidor av rapporten
préf. (préface)
प्रस्तावना
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
éd. (édité par)
प्रकाशन
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev. (revu par)
पुनरीक्षित
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
réimp. (réimpression)
पुनर्मुद्रण
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
trad. (traduit par)
अनुवादक
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volume)
विभाग
Anger en specific volym eller en del av ett arbete