Grekiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

annexe
παρ. (παράρτημα)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
approx. (approximativement)
περ. (κατά προσέγγιση)
Används när mängden är okänd
biblio. (bibliographie)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Förteckning över använda källor
env. (environ)
περ. (περίπου)
Används för att uppskatta en mängd
ch. (chapitre)
κεφ. (κεφάλαιο)
En definierad del av arbetet
col. (colonne)
στήλη
Den vertikala delen av en tabell
diss. (dissertation)
διατριβή
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
éd. (édition)
επιμ. (επιμέλεια)
Används när verket har ändrats av en tredje part
ex. (exemple)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Används när man ger ett exempel
spéc. (spécialement)
ειδ. (ειδικά)
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)
κτλ. (και τα λοιπά)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figure)
Σχ. (Σχήμα)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
c.-à-d. (c'est-à-dire)
δηλαδή,...
Används när man utvecklar en idé
incl. (incluant)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
σημ. (σημείωση)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (page)
σελ. (σελίδα)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (pages)
σελ. (σελίδες)
Flera sidor av rapporten
préf. (préface)
Προτ. (πρόλογος)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
éd. (édité par)
δημοσιεύθηκε από
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev. (revu par)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
réimp. (réimpression)
ανατύπωση
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
trad. (traduit par)
μεταφράστηκε από
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volume)
τομ. (τόμος)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete