Finska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

annexe
Liitteet
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
approx. (approximativement)
n. (noin)
Används när mängden är okänd
biblio. (bibliographie)
Bibliografia
Förteckning över använda källor
env. (environ)
n. (noin)
Används för att uppskatta en mängd
ch. (chapitre)
kpl (kappale)
En definierad del av arbetet
col. (colonne)
Pylväs
Den vertikala delen av en tabell
diss. (dissertation)
Väitöskirja
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
éd. (édition)
toim. (toimittanut)
Används när verket har ändrats av en tredje part
ex. (exemple)
esim. (esimerkiksi)
Används när man ger ett exempel
spéc. (spécialement)
erityisesti
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)
jne. (ja niin edelleen)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figure)
kaavio
Ett diagram som hör till en del av arbetet
c.-à-d. (c'est-à-dire)
eli
Används när man utvecklar en idé
incl. (incluant)
mukaanlukien
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
huom. (huomautus)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (page)
s. (sivu)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (pages)
sivut
Flera sidor av rapporten
préf. (préface)
esipuhe
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
éd. (édité par)
julk. (julkaissut)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev. (revu par)
muok. (muokannut)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
réimp. (réimpression)
lisäpainos
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
trad. (traduit par)
kääntänyt
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volume)
vol. (volyymi)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete