Esperanto | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

annexe
ap. (apendico)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
approx. (approximativement)
proks. (proksimume)
Används när mängden är okänd
biblio. (bibliographie)
bibliog. (bibliografio)
Förteckning över använda källor
env. (environ)
ĉi. (ĉirkaŭ)
Används för att uppskatta en mängd
ch. (chapitre)
ĉa. (ĉapitro)
En definierad del av arbetet
col. (colonne)
kol. (kolono)
Den vertikala delen av en tabell
diss. (dissertation)
dis. (disertacio)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
éd. (édition)
ed. (eldonita de)
Används när verket har ändrats av en tredje part
ex. (exemple)
ekz. (ekzemplo)
Används när man ger ett exempel
spéc. (spécialement)
prec. (precipe)
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)
ktp. (kaj tiel plu)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figure)
fig. (figuro)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
c.-à-d. (c'est-à-dire)
t.e. (tio estas)
Används när man utvecklar en idé
incl. (incluant)
ink. (inkluzive)
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
N.B. (notu bene)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (page)
p. (paĝo)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (pages)
pj. (paĝoj)
Flera sidor av rapporten
préf. (préface)
pref. (prefaco)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
éd. (édité par)
eld. (eldonita de)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev. (revu par)
rev. (reviziita de)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
réimp. (réimpression)
rep. (represo)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
trad. (traduit par)
trad. (tradukita de)
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volume)
vol. (volumo)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete