Arabiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

annexe
ملحق
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
approx. (approximativement)
تقريبا
Används när mängden är okänd
biblio. (bibliographie)
الببليوغرافيا
Förteckning över använda källor
env. (environ)
حوالي
Används för att uppskatta en mängd
ch. (chapitre)
فصل
En definierad del av arbetet
col. (colonne)
عمود
Den vertikala delen av en tabell
diss. (dissertation)
أطروحة
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
éd. (édition)
التحرير
Används när verket har ändrats av en tredje part
ex. (exemple)
مثلا
Används när man ger ett exempel
spéc. (spécialement)
خاصّةً
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)
إلخ. (إلى آخره)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figure)
شكل
Ett diagram som hör till en del av arbetet
c.-à-d. (c'est-à-dire)
يعني
Används när man utvecklar en idé
incl. (incluant)
بما في ذلك
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
تنبيه
Används när en person måste notera något viktigt
p. (page)
ًص. (صفحة)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (pages)
صفحات
Flera sidor av rapporten
préf. (préface)
مقدمة
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
éd. (édité par)
الناشر
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev. (revu par)
راجعه
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
réimp. (réimpression)
إعادة الطباعة
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
trad. (traduit par)
ترجمة
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volume)
مجلد
Anger en specific volym eller en del av ett arbete