Ungerska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Liitteet
függ. (függelék)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
n. (noin)
kb. (körülbelül)
Används när mängden är okänd
Bibliografia
bibliog. (bibliográfia)
Förteckning över använda källor
n. (noin)
kb. (körülbelül)
Används för att uppskatta en mängd
kpl (kappale)
fej. (fejezet)
En definierad del av arbetet
Pylväs
oszl. (oszlop)
Den vertikala delen av en tabell
Väitöskirja
dissz. (disszertáció)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
toim. (toimittanut)
szerk. (szerkesztette X)
Används när verket har ändrats av en tredje part
esim. (esimerkiksi)
pl. (például)
Används när man ger ett exempel
erityisesti
kül. (különösen)
Används när man försöker definiera något tydligare
jne. (ja niin edelleen)
stb. (és így tovább)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
kaavio
ábr. (ábra)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
eli
azaz/vagyis/következtetésképpen
Används när man utvecklar en idé
mukaanlukien
beleértve
Används när du lägger till något i en lista
huom. (huomautus)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Används när en person måste notera något viktigt
s. (sivu)
o./old. (oldal)
Varje enskild sida av arbetet
sivut
o./old. (oldal/oldalak)
Flera sidor av rapporten
esipuhe
Előszó
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
julk. (julkaissut)
kiad. (kiadta X/kiadó)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
muok. (muokannut)
Átdolgozta X
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
lisäpainos
Utánnyomás
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
kääntänyt
ford. (fordította X)
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volyymi)
köt. (kötet)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete