Tyska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Liitteet
Ah. (Anhang)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
n. (noin)
ugf. (ungefähr)
Används när mängden är okänd
Bibliografia
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Förteckning över använda källor
n. (noin)
ca. (circa)
Används för att uppskatta en mängd
kpl (kappale)
K. (Kapitel)
En definierad del av arbetet
Pylväs
Spalte
Den vertikala delen av en tabell
Väitöskirja
Diss. (Dissertation)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
toim. (toimittanut)
bearb. (bearbeitet von)
Används när verket har ändrats av en tredje part
esim. (esimerkiksi)
z.B. (zum Beispiel)
Används när man ger ett exempel
erityisesti
bes. (besonders)
Används när man försöker definiera något tydligare
jne. (ja niin edelleen)
usw. (und so weiter)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
kaavio
Abb. (Abbildung)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
eli
d.h. (das heißt)
Används när man utvecklar en idé
mukaanlukien
inkl. (inklusive)
Används när du lägger till något i en lista
huom. (huomautus)
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
s. (sivu)
S. (Seite)
Varje enskild sida av arbetet
sivut
S. (Seiten)
Flera sidor av rapporten
esipuhe
Vorw. (Vorwort)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
julk. (julkaissut)
hg. (herausgegeben von)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
muok. (muokannut)
geä. (geändert)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
lisäpainos
Nachdr. (Nachdruck)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
kääntänyt
übersetzt von
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volyymi)
Jg. (Jahrgang)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete