Turkiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Liitteet
ek
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
n. (noin)
tahmini/ yaklaşık
Används när mängden är okänd
Bibliografia
Bibliyografi/ Kaynakça
Förteckning över använda källor
n. (noin)
aşağı yukarı/ takribi
Används för att uppskatta en mängd
kpl (kappale)
Bölüm/ ünite
En definierad del av arbetet
Pylväs
kol. (kolon)/ sütun
Den vertikala delen av en tabell
Väitöskirja
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
toim. (toimittanut)
tarafından düzeltildi
Används när verket har ändrats av en tredje part
esim. (esimerkiksi)
ör./örn. (örneğin)
Används när man ger ett exempel
erityisesti
özellikle
Används när man försöker definiera något tydligare
jne. (ja niin edelleen)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
kaavio
fig. (figür)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
eli
yani
Används när man utvecklar en idé
mukaanlukien
kapsar/ dahil
Används när du lägger till något i en lista
huom. (huomautus)
d.e. (dikkat edilecek)
Används när en person måste notera något viktigt
s. (sivu)
s. (sayfa)
Varje enskild sida av arbetet
sivut
sayfalar
Flera sidor av rapporten
esipuhe
önsöz/ giriş
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
julk. (julkaissut)
yay. (yayımlandı)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
muok. (muokannut)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
lisäpainos
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
kääntänyt
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volyymi)
böl. (bölüm)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete