Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Liitteet
- (příloha)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
n. (noin)
přibl. (přibližně)
Används när mängden är okänd
Bibliografia
lit. (literatura)
Förteckning över använda källor
n. (noin)
cca (cirka)
Används för att uppskatta en mängd
kpl (kappale)
kap. (kapitola)
En definierad del av arbetet
Pylväs
- (sloupec)
Den vertikala delen av en tabell
Väitöskirja
dis. (disertace, disertační práce)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
toim. (toimittanut)
edit. (editována kým)
Används när verket har ändrats av en tredje part
esim. (esimerkiksi)
např. (například)
Används när man ger ett exempel
erityisesti
zejm. (zejména)
Används när man försöker definiera något tydligare
jne. (ja niin edelleen)
atd. (a tak dále)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
kaavio
obr. (obrázek)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
eli
tj. (to jest)
Används när man utvecklar en idé
mukaanlukien
vč. (včetně)
Används när du lägger till något i en lista
huom. (huomautus)
Pozn. (poznámka)
Används när en person måste notera något viktigt
s. (sivu)
str. (strana)
Varje enskild sida av arbetet
sivut
str. (strany)
Flera sidor av rapporten
esipuhe
- (předmluva)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
julk. (julkaissut)
publ. (publikováno kým)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
muok. (muokannut)
rev. (revidováno kým)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
lisäpainos
dot. (dotisk)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
kääntänyt
přel. (přeloženo kým)
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volyymi)
obj. (objem)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete