Thailändska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Liitteet
(ภาคผนวก)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
n. (noin)
ประมาณ
Används när mängden är okänd
Bibliografia
บรรณานุกรม
Förteckning över använda källor
n. (noin)
ประมาณ
Används för att uppskatta en mängd
kpl (kappale)
บท
En definierad del av arbetet
Pylväs
คอลัมน์
Den vertikala delen av en tabell
Väitöskirja
ปริญญานิพนธ์
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
toim. (toimittanut)
แก้ไขโดย
Används när verket har ändrats av en tredje part
esim. (esimerkiksi)
ตัวอย่างเช่น
Används när man ger ett exempel
erityisesti
โดยเฉพาะ
Används när man försöker definiera något tydligare
jne. (ja niin edelleen)
และอื่นๆอีกมากมาย
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
kaavio
ตัวเลข
Ett diagram som hör till en del av arbetet
eli
กล่าวคือ
Används när man utvecklar en idé
mukaanlukien
ประกอบไปด้วย
Används när du lägger till något i en lista
huom. (huomautus)
หมายเหตุ
Används när en person måste notera något viktigt
s. (sivu)
หน้า
Varje enskild sida av arbetet
sivut
หน้า
Flera sidor av rapporten
esipuhe
คำนำ
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
julk. (julkaissut)
ตีพิมพ์โดย
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
muok. (muokannut)
ทบทวนโดย
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
lisäpainos
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
kääntänyt
แปลโดย
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volyymi)
ระดับ
Anger en specific volym eller en del av ett arbete