Ryska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Liitteet
прил. (приложения)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
n. (noin)
прибл. (приблизительно)
Används när mängden är okänd
Bibliografia
библ. (библиография)
Förteckning över använda källor
n. (noin)
ca. (circa -ровно)
Används för att uppskatta en mängd
kpl (kappale)
гл. (глава)
En definierad del av arbetet
Pylväs
кол. (колонка)
Den vertikala delen av en tabell
Väitöskirja
дисс. (дисертация)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
toim. (toimittanut)
ред. (редактор ...)
Används när verket har ändrats av en tredje part
esim. (esimerkiksi)
н/р (на пример)
Används när man ger ett exempel
erityisesti
особенно (особенно)
Används när man försöker definiera något tydligare
jne. (ja niin edelleen)
и т.д. (и так далее)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
kaavio
рис. (рисунок)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
eli
т.е. (то есть)
Används när man utvecklar en idé
mukaanlukien
вкл. (включая)
Används när du lägger till något i en lista
huom. (huomautus)
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
s. (sivu)
стр. (страница)
Varje enskild sida av arbetet
sivut
стр-ы. (страницы)
Flera sidor av rapporten
esipuhe
прол. (пролог)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
julk. (julkaissut)
изд. (издательство)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
muok. (muokannut)
ред. (просмотрено...)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
lisäpainos
обр. (в обработке...)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
kääntänyt
trans. (перевод ...)
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volyymi)
vol. (volume - ценность)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete