Polska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Liitteet
aneks
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
n. (noin)
ok. (około)
Används när mängden är okänd
Bibliografia
bibliografia
Förteckning över använda källor
n. (noin)
circa
Används för att uppskatta en mängd
kpl (kappale)
rozdz. (rozdział)
En definierad del av arbetet
Pylväs
kolumna
Den vertikala delen av en tabell
Väitöskirja
dysertacja
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
toim. (toimittanut)
pod red. (pod redakcją)
Används när verket har ändrats av en tredje part
esim. (esimerkiksi)
np. (na przykład)
Används när man ger ett exempel
erityisesti
szczególnie
Används när man försöker definiera något tydligare
jne. (ja niin edelleen)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
kaavio
rys. (rysunek)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
eli
tj. (to jest)
Används när man utvecklar en idé
mukaanlukien
wliczając
Används när du lägger till något i en lista
huom. (huomautus)
nb. (notabene/nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
s. (sivu)
str. (strona)
Varje enskild sida av arbetet
sivut
str. (strony)
Flera sidor av rapporten
esipuhe
wstęp/przedmowa
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
julk. (julkaissut)
wyd. (wydawnictwo)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
muok. (muokannut)
korekta
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
lisäpainos
przedruk
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
kääntänyt
tłum. (tłumaczenie)
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volyymi)
t. (tom)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete