Koreanska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Liitteet
부록
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
n. (noin)
대략
Används när mängden är okänd
Bibliografia
참고 문헌 목록
Förteckning över använda källor
n. (noin)
대략
Används för att uppskatta en mängd
kpl (kappale)
제 (숫자 ex. 1) 장
En definierad del av arbetet
Pylväs
세로줄
Den vertikala delen av en tabell
Väitöskirja
논문
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
toim. (toimittanut)
편집
Används när verket har ändrats av en tredje part
esim. (esimerkiksi)
예,
Används när man ger ett exempel
erityisesti
특히,
Används när man försöker definiera något tydligare
jne. (ja niin edelleen)
등...
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
kaavio
Ett diagram som hör till en del av arbetet
eli
즉,
Används när man utvecklar en idé
mukaanlukien
... 포함
Används när du lägger till något i en lista
huom. (huomautus)
주의
Används när en person måste notera något viktigt
s. (sivu)
p.
Varje enskild sida av arbetet
sivut
pp.
Flera sidor av rapporten
esipuhe
서두
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
julk. (julkaissut)
(홍길동) 지음
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
muok. (muokannut)
(홍길동) 개정
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
lisäpainos
재판본
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
kääntänyt
(홍길동) 번역
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volyymi)
제 (몇) 판
Anger en specific volym eller en del av ett arbete