Japanska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Liitteet
別表
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
n. (noin)
Används när mängden är okänd
Bibliografia
参考文献一覧
Förteckning över använda källor
n. (noin)
およそ
Används för att uppskatta en mängd
kpl (kappale)
En definierad del av arbetet
Pylväs
Den vertikala delen av en tabell
Väitöskirja
学位論文
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
toim. (toimittanut)
編さん
Används när verket har ändrats av en tredje part
esim. (esimerkiksi)
Används när man ger ett exempel
erityisesti
特に
Används när man försöker definiera något tydligare
jne. (ja niin edelleen)
etc.
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
kaavio
Ett diagram som hör till en del av arbetet
eli
すなわち
Används när man utvecklar en idé
mukaanlukien
含めて
Används när du lägger till något i en lista
huom. (huomautus)
注意
Används när en person måste notera något viktigt
s. (sivu)
p.(ページ)
Varje enskild sida av arbetet
sivut
pp.(ページ 複数)
Flera sidor av rapporten
esipuhe
序論
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
julk. (julkaissut)
(人物名)出版
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
muok. (muokannut)
(人物名)編
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
lisäpainos
再版
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
kääntänyt
(人物名)訳
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volyymi)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete