Hindi | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Liitteet
परिशिष्ट
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
n. (noin)
लगभग
Används när mängden är okänd
Bibliografia
ग्रंथ सूची
Förteckning över använda källor
n. (noin)
लगभग
Används för att uppskatta en mängd
kpl (kappale)
अध्याय
En definierad del av arbetet
Pylväs
स्तंभ
Den vertikala delen av en tabell
Väitöskirja
व्याख्यान
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
toim. (toimittanut)
संपादक
Används när verket har ändrats av en tredje part
esim. (esimerkiksi)
उदाहरण
Används när man ger ett exempel
erityisesti
विशेषतः
Används när man försöker definiera något tydligare
jne. (ja niin edelleen)
आदि.
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
kaavio
आकृ.
Ett diagram som hör till en del av arbetet
eli
जो है कि...
Används när man utvecklar en idé
mukaanlukien
सहित
Används när du lägger till något i en lista
huom. (huomautus)
ख़ासकर
Används när en person måste notera något viktigt
s. (sivu)
अगला
Varje enskild sida av arbetet
sivut
अगला पन्ना
Flera sidor av rapporten
esipuhe
प्रस्तावना
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
julk. (julkaissut)
प्रकाशन
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
muok. (muokannut)
पुनरीक्षित
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
lisäpainos
पुनर्मुद्रण
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
kääntänyt
अनुवादक
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volyymi)
विभाग
Anger en specific volym eller en del av ett arbete