Grekiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Liitteet
παρ. (παράρτημα)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
n. (noin)
περ. (κατά προσέγγιση)
Används när mängden är okänd
Bibliografia
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Förteckning över använda källor
n. (noin)
περ. (περίπου)
Används för att uppskatta en mängd
kpl (kappale)
κεφ. (κεφάλαιο)
En definierad del av arbetet
Pylväs
στήλη
Den vertikala delen av en tabell
Väitöskirja
διατριβή
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
toim. (toimittanut)
επιμ. (επιμέλεια)
Används när verket har ändrats av en tredje part
esim. (esimerkiksi)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Används när man ger ett exempel
erityisesti
ειδ. (ειδικά)
Används när man försöker definiera något tydligare
jne. (ja niin edelleen)
κτλ. (και τα λοιπά)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
kaavio
Σχ. (Σχήμα)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
eli
δηλαδή,...
Används när man utvecklar en idé
mukaanlukien
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Används när du lägger till något i en lista
huom. (huomautus)
σημ. (σημείωση)
Används när en person måste notera något viktigt
s. (sivu)
σελ. (σελίδα)
Varje enskild sida av arbetet
sivut
σελ. (σελίδες)
Flera sidor av rapporten
esipuhe
Προτ. (πρόλογος)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
julk. (julkaissut)
δημοσιεύθηκε από
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
muok. (muokannut)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
lisäpainos
ανατύπωση
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
kääntänyt
μεταφράστηκε από
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volyymi)
τομ. (τόμος)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete