Arabiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Liitteet
ملحق
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
n. (noin)
تقريبا
Används när mängden är okänd
Bibliografia
الببليوغرافيا
Förteckning över använda källor
n. (noin)
حوالي
Används för att uppskatta en mängd
kpl (kappale)
فصل
En definierad del av arbetet
Pylväs
عمود
Den vertikala delen av en tabell
Väitöskirja
أطروحة
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
toim. (toimittanut)
التحرير
Används när verket har ändrats av en tredje part
esim. (esimerkiksi)
مثلا
Används när man ger ett exempel
erityisesti
خاصّةً
Används när man försöker definiera något tydligare
jne. (ja niin edelleen)
إلخ. (إلى آخره)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
kaavio
شكل
Ett diagram som hör till en del av arbetet
eli
يعني
Används när man utvecklar en idé
mukaanlukien
بما في ذلك
Används när du lägger till något i en lista
huom. (huomautus)
تنبيه
Används när en person måste notera något viktigt
s. (sivu)
ًص. (صفحة)
Varje enskild sida av arbetet
sivut
صفحات
Flera sidor av rapporten
esipuhe
مقدمة
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
julk. (julkaissut)
الناشر
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
muok. (muokannut)
راجعه
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
lisäpainos
إعادة الطباعة
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
kääntänyt
ترجمة
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volyymi)
مجلد
Anger en specific volym eller en del av ett arbete