Tyska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ap. (apendico)
Ah. (Anhang)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
proks. (proksimume)
ugf. (ungefähr)
Används när mängden är okänd
bibliog. (bibliografio)
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Förteckning över använda källor
ĉi. (ĉirkaŭ)
ca. (circa)
Används för att uppskatta en mängd
ĉa. (ĉapitro)
K. (Kapitel)
En definierad del av arbetet
kol. (kolono)
Spalte
Den vertikala delen av en tabell
dis. (disertacio)
Diss. (Dissertation)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
ed. (eldonita de)
bearb. (bearbeitet von)
Används när verket har ändrats av en tredje part
ekz. (ekzemplo)
z.B. (zum Beispiel)
Används när man ger ett exempel
prec. (precipe)
bes. (besonders)
Används när man försöker definiera något tydligare
ktp. (kaj tiel plu)
usw. (und so weiter)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figuro)
Abb. (Abbildung)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
t.e. (tio estas)
d.h. (das heißt)
Används när man utvecklar en idé
ink. (inkluzive)
inkl. (inklusive)
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (notu bene)
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (paĝo)
S. (Seite)
Varje enskild sida av arbetet
pj. (paĝoj)
S. (Seiten)
Flera sidor av rapporten
pref. (prefaco)
Vorw. (Vorwort)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
eld. (eldonita de)
hg. (herausgegeben von)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev. (reviziita de)
geä. (geändert)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
rep. (represo)
Nachdr. (Nachdruck)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
trad. (tradukita de)
übersetzt von
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volumo)
Jg. (Jahrgang)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete