Turkiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ap. (apendico)
ek
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
proks. (proksimume)
tahmini/ yaklaşık
Används när mängden är okänd
bibliog. (bibliografio)
Bibliyografi/ Kaynakça
Förteckning över använda källor
ĉi. (ĉirkaŭ)
aşağı yukarı/ takribi
Används för att uppskatta en mängd
ĉa. (ĉapitro)
Bölüm/ ünite
En definierad del av arbetet
kol. (kolono)
kol. (kolon)/ sütun
Den vertikala delen av en tabell
dis. (disertacio)
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
ed. (eldonita de)
tarafından düzeltildi
Används när verket har ändrats av en tredje part
ekz. (ekzemplo)
ör./örn. (örneğin)
Används när man ger ett exempel
prec. (precipe)
özellikle
Används när man försöker definiera något tydligare
ktp. (kaj tiel plu)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figuro)
fig. (figür)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
t.e. (tio estas)
yani
Används när man utvecklar en idé
ink. (inkluzive)
kapsar/ dahil
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (notu bene)
d.e. (dikkat edilecek)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (paĝo)
s. (sayfa)
Varje enskild sida av arbetet
pj. (paĝoj)
sayfalar
Flera sidor av rapporten
pref. (prefaco)
önsöz/ giriş
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
eld. (eldonita de)
yay. (yayımlandı)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev. (reviziita de)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
rep. (represo)
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
trad. (tradukita de)
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volumo)
böl. (bölüm)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete