Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ap. (apendico)
- (příloha)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
proks. (proksimume)
přibl. (přibližně)
Används när mängden är okänd
bibliog. (bibliografio)
lit. (literatura)
Förteckning över använda källor
ĉi. (ĉirkaŭ)
cca (cirka)
Används för att uppskatta en mängd
ĉa. (ĉapitro)
kap. (kapitola)
En definierad del av arbetet
kol. (kolono)
- (sloupec)
Den vertikala delen av en tabell
dis. (disertacio)
dis. (disertace, disertační práce)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
ed. (eldonita de)
edit. (editována kým)
Används när verket har ändrats av en tredje part
ekz. (ekzemplo)
např. (například)
Används när man ger ett exempel
prec. (precipe)
zejm. (zejména)
Används när man försöker definiera något tydligare
ktp. (kaj tiel plu)
atd. (a tak dále)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figuro)
obr. (obrázek)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
t.e. (tio estas)
tj. (to jest)
Används när man utvecklar en idé
ink. (inkluzive)
vč. (včetně)
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (notu bene)
Pozn. (poznámka)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (paĝo)
str. (strana)
Varje enskild sida av arbetet
pj. (paĝoj)
str. (strany)
Flera sidor av rapporten
pref. (prefaco)
- (předmluva)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
eld. (eldonita de)
publ. (publikováno kým)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev. (reviziita de)
rev. (revidováno kým)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
rep. (represo)
dot. (dotisk)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
trad. (tradukita de)
přel. (přeloženo kým)
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volumo)
obj. (objem)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete