Thailändska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ap. (apendico)
(ภาคผนวก)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
proks. (proksimume)
ประมาณ
Används när mängden är okänd
bibliog. (bibliografio)
บรรณานุกรม
Förteckning över använda källor
ĉi. (ĉirkaŭ)
ประมาณ
Används för att uppskatta en mängd
ĉa. (ĉapitro)
บท
En definierad del av arbetet
kol. (kolono)
คอลัมน์
Den vertikala delen av en tabell
dis. (disertacio)
ปริญญานิพนธ์
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
ed. (eldonita de)
แก้ไขโดย
Används när verket har ändrats av en tredje part
ekz. (ekzemplo)
ตัวอย่างเช่น
Används när man ger ett exempel
prec. (precipe)
โดยเฉพาะ
Används när man försöker definiera något tydligare
ktp. (kaj tiel plu)
และอื่นๆอีกมากมาย
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figuro)
ตัวเลข
Ett diagram som hör till en del av arbetet
t.e. (tio estas)
กล่าวคือ
Används när man utvecklar en idé
ink. (inkluzive)
ประกอบไปด้วย
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (notu bene)
หมายเหตุ
Används när en person måste notera något viktigt
p. (paĝo)
หน้า
Varje enskild sida av arbetet
pj. (paĝoj)
หน้า
Flera sidor av rapporten
pref. (prefaco)
คำนำ
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
eld. (eldonita de)
ตีพิมพ์โดย
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev. (reviziita de)
ทบทวนโดย
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
rep. (represo)
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
trad. (tradukita de)
แปลโดย
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volumo)
ระดับ
Anger en specific volym eller en del av ett arbete