Spanska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ap. (apendico)
ap. (apéndice)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
proks. (proksimume)
aprox. (aproximadamente)
Används när mängden är okänd
bibliog. (bibliografio)
bibl. (bibliografía)
Förteckning över använda källor
ĉi. (ĉirkaŭ)
circ. (circa)
Används för att uppskatta en mängd
ĉa. (ĉapitro)
cap. (capítulo)
En definierad del av arbetet
kol. (kolono)
col. (columna)
Den vertikala delen av en tabell
dis. (disertacio)
disertación
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
ed. (eldonita de)
editado por
Används när verket har ändrats av en tredje part
ekz. (ekzemplo)
p. ej. (por ejemplo)
Används när man ger ett exempel
prec. (precipe)
especialmente
Används när man försöker definiera något tydligare
ktp. (kaj tiel plu)
etc. (etcétera)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figuro)
fig. (figura)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
t.e. (tio estas)
es decir,...
Används när man utvecklar en idé
ink. (inkluzive)
incl.
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (notu bene)
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (paĝo)
p. (página)
Varje enskild sida av arbetet
pj. (paĝoj)
pp. (páginas)
Flera sidor av rapporten
pref. (prefaco)
Prefacio
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
eld. (eldonita de)
publicado por
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev. (reviziita de)
revisado por
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
rep. (represo)
reedición / nueva edición / reimpresión
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
trad. (tradukita de)
traducido por
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volumo)
t.
Anger en specific volym eller en del av ett arbete