Ryska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ap. (apendico)
прил. (приложения)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
proks. (proksimume)
прибл. (приблизительно)
Används när mängden är okänd
bibliog. (bibliografio)
библ. (библиография)
Förteckning över använda källor
ĉi. (ĉirkaŭ)
ca. (circa -ровно)
Används för att uppskatta en mängd
ĉa. (ĉapitro)
гл. (глава)
En definierad del av arbetet
kol. (kolono)
кол. (колонка)
Den vertikala delen av en tabell
dis. (disertacio)
дисс. (дисертация)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
ed. (eldonita de)
ред. (редактор ...)
Används när verket har ändrats av en tredje part
ekz. (ekzemplo)
н/р (на пример)
Används när man ger ett exempel
prec. (precipe)
особенно (особенно)
Används när man försöker definiera något tydligare
ktp. (kaj tiel plu)
и т.д. (и так далее)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figuro)
рис. (рисунок)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
t.e. (tio estas)
т.е. (то есть)
Används när man utvecklar en idé
ink. (inkluzive)
вкл. (включая)
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (notu bene)
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (paĝo)
стр. (страница)
Varje enskild sida av arbetet
pj. (paĝoj)
стр-ы. (страницы)
Flera sidor av rapporten
pref. (prefaco)
прол. (пролог)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
eld. (eldonita de)
изд. (издательство)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev. (reviziita de)
ред. (просмотрено...)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
rep. (represo)
обр. (в обработке...)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
trad. (tradukita de)
trans. (перевод ...)
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volumo)
vol. (volume - ценность)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete