Koreanska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ap. (apendico)
부록
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
proks. (proksimume)
대략
Används när mängden är okänd
bibliog. (bibliografio)
참고 문헌 목록
Förteckning över använda källor
ĉi. (ĉirkaŭ)
대략
Används för att uppskatta en mängd
ĉa. (ĉapitro)
제 (숫자 ex. 1) 장
En definierad del av arbetet
kol. (kolono)
세로줄
Den vertikala delen av en tabell
dis. (disertacio)
논문
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
ed. (eldonita de)
편집
Används när verket har ändrats av en tredje part
ekz. (ekzemplo)
예,
Används när man ger ett exempel
prec. (precipe)
특히,
Används när man försöker definiera något tydligare
ktp. (kaj tiel plu)
등...
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figuro)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
t.e. (tio estas)
즉,
Används när man utvecklar en idé
ink. (inkluzive)
... 포함
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (notu bene)
주의
Används när en person måste notera något viktigt
p. (paĝo)
p.
Varje enskild sida av arbetet
pj. (paĝoj)
pp.
Flera sidor av rapporten
pref. (prefaco)
서두
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
eld. (eldonita de)
(홍길동) 지음
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev. (reviziita de)
(홍길동) 개정
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
rep. (represo)
재판본
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
trad. (tradukita de)
(홍길동) 번역
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volumo)
제 (몇) 판
Anger en specific volym eller en del av ett arbete