Japanska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ap. (apendico)
別表
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
proks. (proksimume)
Används när mängden är okänd
bibliog. (bibliografio)
参考文献一覧
Förteckning över använda källor
ĉi. (ĉirkaŭ)
およそ
Används för att uppskatta en mängd
ĉa. (ĉapitro)
En definierad del av arbetet
kol. (kolono)
Den vertikala delen av en tabell
dis. (disertacio)
学位論文
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
ed. (eldonita de)
編さん
Används när verket har ändrats av en tredje part
ekz. (ekzemplo)
Används när man ger ett exempel
prec. (precipe)
特に
Används när man försöker definiera något tydligare
ktp. (kaj tiel plu)
etc.
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figuro)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
t.e. (tio estas)
すなわち
Används när man utvecklar en idé
ink. (inkluzive)
含めて
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (notu bene)
注意
Används när en person måste notera något viktigt
p. (paĝo)
p.(ページ)
Varje enskild sida av arbetet
pj. (paĝoj)
pp.(ページ 複数)
Flera sidor av rapporten
pref. (prefaco)
序論
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
eld. (eldonita de)
(人物名)出版
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev. (reviziita de)
(人物名)編
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
rep. (represo)
再版
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
trad. (tradukita de)
(人物名)訳
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volumo)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete