Italienska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ap. (apendico)
Appendice
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
proks. (proksimume)
ca. (circa)
Används när mängden är okänd
bibliog. (bibliografio)
Bibliografia
Förteckning över använda källor
ĉi. (ĉirkaŭ)
ca. (circa)
Används för att uppskatta en mängd
ĉa. (ĉapitro)
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
En definierad del av arbetet
kol. (kolono)
Colonna
Den vertikala delen av en tabell
dis. (disertacio)
Dissertazione di laurea
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
ed. (eldonita de)
A cura di
Används när verket har ändrats av en tredje part
ekz. (ekzemplo)
e.g. (exempli gratia)
Används när man ger ett exempel
prec. (precipe)
Specialmente
Används när man försöker definiera något tydligare
ktp. (kaj tiel plu)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figuro)
fig. (figura)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
t.e. (tio estas)
i.e. (id est)/cioè
Används när man utvecklar en idé
ink. (inkluzive)
incl. (incluso)
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (notu bene)
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (paĝo)
p. (pagina)
Varje enskild sida av arbetet
pj. (paĝoj)
pp. (pagine)
Flera sidor av rapporten
pref. (prefaco)
Prefazione/Preambolo
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
eld. (eldonita de)
Pubblicato da
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev. (reviziita de)
n.d.A. (nota dell'autore)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
rep. (represo)
Opera ristampata
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
trad. (tradukita de)
Tradotta da
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volumo)
vol. (volume)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete