Grekiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ap. (apendico)
παρ. (παράρτημα)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
proks. (proksimume)
περ. (κατά προσέγγιση)
Används när mängden är okänd
bibliog. (bibliografio)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Förteckning över använda källor
ĉi. (ĉirkaŭ)
περ. (περίπου)
Används för att uppskatta en mängd
ĉa. (ĉapitro)
κεφ. (κεφάλαιο)
En definierad del av arbetet
kol. (kolono)
στήλη
Den vertikala delen av en tabell
dis. (disertacio)
διατριβή
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
ed. (eldonita de)
επιμ. (επιμέλεια)
Används när verket har ändrats av en tredje part
ekz. (ekzemplo)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Används när man ger ett exempel
prec. (precipe)
ειδ. (ειδικά)
Används när man försöker definiera något tydligare
ktp. (kaj tiel plu)
κτλ. (και τα λοιπά)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figuro)
Σχ. (Σχήμα)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
t.e. (tio estas)
δηλαδή,...
Används när man utvecklar en idé
ink. (inkluzive)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (notu bene)
σημ. (σημείωση)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (paĝo)
σελ. (σελίδα)
Varje enskild sida av arbetet
pj. (paĝoj)
σελ. (σελίδες)
Flera sidor av rapporten
pref. (prefaco)
Προτ. (πρόλογος)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
eld. (eldonita de)
δημοσιεύθηκε από
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev. (reviziita de)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
rep. (represo)
ανατύπωση
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
trad. (tradukita de)
μεταφράστηκε από
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volumo)
τομ. (τόμος)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete