Danska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ap. (apendico)
bilag
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
proks. (proksimume)
ca. (cirka)
Används när mängden är okänd
bibliog. (bibliografio)
bibliografi
Förteckning över använda källor
ĉi. (ĉirkaŭ)
ca. (cirka)
Används för att uppskatta en mängd
ĉa. (ĉapitro)
afsnit
En definierad del av arbetet
kol. (kolono)
kolonne
Den vertikala delen av en tabell
dis. (disertacio)
afhandling
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
ed. (eldonita de)
redigeret af
Används när verket har ändrats av en tredje part
ekz. (ekzemplo)
f.eks. (for eksempel)
Används när man ger ett exempel
prec. (precipe)
især
Används när man försöker definiera något tydligare
ktp. (kaj tiel plu)
osv. (og så videre)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figuro)
fig. (figur)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
t.e. (tio estas)
dvs. (det vil sige)
Används när man utvecklar en idé
ink. (inkluzive)
inkl. (inklusive)
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (notu bene)
NB (notabene)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (paĝo)
side
Varje enskild sida av arbetet
pj. (paĝoj)
s. (sider)
Flera sidor av rapporten
pref. (prefaco)
indledning
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
eld. (eldonita de)
udgivet af
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev. (reviziita de)
revideret af
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
rep. (represo)
genoptryk
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
trad. (tradukita de)
oversat af
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volumo)
bind
Anger en specific volym eller en del av ett arbete