Arabiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ap. (apendico)
ملحق
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
proks. (proksimume)
تقريبا
Används när mängden är okänd
bibliog. (bibliografio)
الببليوغرافيا
Förteckning över använda källor
ĉi. (ĉirkaŭ)
حوالي
Används för att uppskatta en mängd
ĉa. (ĉapitro)
فصل
En definierad del av arbetet
kol. (kolono)
عمود
Den vertikala delen av en tabell
dis. (disertacio)
أطروحة
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
ed. (eldonita de)
التحرير
Används när verket har ändrats av en tredje part
ekz. (ekzemplo)
مثلا
Används när man ger ett exempel
prec. (precipe)
خاصّةً
Används när man försöker definiera något tydligare
ktp. (kaj tiel plu)
إلخ. (إلى آخره)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figuro)
شكل
Ett diagram som hör till en del av arbetet
t.e. (tio estas)
يعني
Används när man utvecklar en idé
ink. (inkluzive)
بما في ذلك
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (notu bene)
تنبيه
Används när en person måste notera något viktigt
p. (paĝo)
ًص. (صفحة)
Varje enskild sida av arbetet
pj. (paĝoj)
صفحات
Flera sidor av rapporten
pref. (prefaco)
مقدمة
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
eld. (eldonita de)
الناشر
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev. (reviziita de)
راجعه
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
rep. (represo)
إعادة الطباعة
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
trad. (tradukita de)
ترجمة
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volumo)
مجلد
Anger en specific volym eller en del av ett arbete