Turkiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

app. (appendix)
ek
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
approx. (approximately)
tahmini/ yaklaşık
Används när mängden är okänd
bibliog. (bibliography)
Bibliyografi/ Kaynakça
Förteckning över använda källor
ca. (circa)
aşağı yukarı/ takribi
Används för att uppskatta en mängd
ch. (chapter)
Bölüm/ ünite
En definierad del av arbetet
col. (column)
kol. (kolon)/ sütun
Den vertikala delen av en tabell
diss. (dissertation)
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
ed. (edited by)
tarafından düzeltildi
Används när verket har ändrats av en tredje part
e.g. (exempli gratia)
ör./örn. (örneğin)
Används när man ger ett exempel
esp. (especially)
özellikle
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figure)
fig. (figür)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
i.e. (id est)
yani
Används när man utvecklar en idé
incl. (including)
kapsar/ dahil
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
d.e. (dikkat edilecek)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (page)
s. (sayfa)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (pages)
sayfalar
Flera sidor av rapporten
pref. (preface)
önsöz/ giriş
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
pub. (published by)
yay. (yayımlandı)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev. (revised by)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
rpt. (reprint)
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
trans. (translated by)
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volume)
böl. (bölüm)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete