Grekiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

app. (appendix)
παρ. (παράρτημα)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
approx. (approximately)
περ. (κατά προσέγγιση)
Används när mängden är okänd
bibliog. (bibliography)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Förteckning över använda källor
ca. (circa)
περ. (περίπου)
Används för att uppskatta en mängd
ch. (chapter)
κεφ. (κεφάλαιο)
En definierad del av arbetet
col. (column)
στήλη
Den vertikala delen av en tabell
diss. (dissertation)
διατριβή
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
ed. (edited by)
επιμ. (επιμέλεια)
Används när verket har ändrats av en tredje part
e.g. (exempli gratia)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Används när man ger ett exempel
esp. (especially)
ειδ. (ειδικά)
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)
κτλ. (και τα λοιπά)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figure)
Σχ. (Σχήμα)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
i.e. (id est)
δηλαδή,...
Används när man utvecklar en idé
incl. (including)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
σημ. (σημείωση)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (page)
σελ. (σελίδα)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (pages)
σελ. (σελίδες)
Flera sidor av rapporten
pref. (preface)
Προτ. (πρόλογος)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
pub. (published by)
δημοσιεύθηκε από
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev. (revised by)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
rpt. (reprint)
ανατύπωση
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
trans. (translated by)
μεταφράστηκε από
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volume)
τομ. (τόμος)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete