Esperanto | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

app. (appendix)
ap. (apendico)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
approx. (approximately)
proks. (proksimume)
Används när mängden är okänd
bibliog. (bibliography)
bibliog. (bibliografio)
Förteckning över använda källor
ca. (circa)
ĉi. (ĉirkaŭ)
Används för att uppskatta en mängd
ch. (chapter)
ĉa. (ĉapitro)
En definierad del av arbetet
col. (column)
kol. (kolono)
Den vertikala delen av en tabell
diss. (dissertation)
dis. (disertacio)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
ed. (edited by)
ed. (eldonita de)
Används när verket har ändrats av en tredje part
e.g. (exempli gratia)
ekz. (ekzemplo)
Används när man ger ett exempel
esp. (especially)
prec. (precipe)
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)
ktp. (kaj tiel plu)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figure)
fig. (figuro)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
i.e. (id est)
t.e. (tio estas)
Används när man utvecklar en idé
incl. (including)
ink. (inkluzive)
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
N.B. (notu bene)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (page)
p. (paĝo)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (pages)
pj. (paĝoj)
Flera sidor av rapporten
pref. (preface)
pref. (prefaco)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
pub. (published by)
eld. (eldonita de)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev. (revised by)
rev. (reviziita de)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
rpt. (reprint)
rep. (represo)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
trans. (translated by)
trad. (tradukita de)
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volume)
vol. (volumo)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete