Arabiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

app. (appendix)
ملحق
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
approx. (approximately)
تقريبا
Används när mängden är okänd
bibliog. (bibliography)
الببليوغرافيا
Förteckning över använda källor
ca. (circa)
حوالي
Används för att uppskatta en mängd
ch. (chapter)
فصل
En definierad del av arbetet
col. (column)
عمود
Den vertikala delen av en tabell
diss. (dissertation)
أطروحة
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
ed. (edited by)
التحرير
Används när verket har ändrats av en tredje part
e.g. (exempli gratia)
مثلا
Används när man ger ett exempel
esp. (especially)
خاصّةً
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)
إلخ. (إلى آخره)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figure)
شكل
Ett diagram som hör till en del av arbetet
i.e. (id est)
يعني
Används när man utvecklar en idé
incl. (including)
بما في ذلك
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
تنبيه
Används när en person måste notera något viktigt
p. (page)
ًص. (صفحة)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (pages)
صفحات
Flera sidor av rapporten
pref. (preface)
مقدمة
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
pub. (published by)
الناشر
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev. (revised by)
راجعه
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
rpt. (reprint)
إعادة الطباعة
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
trans. (translated by)
ترجمة
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volume)
مجلد
Anger en specific volym eller en del av ett arbete