Vietnamesiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

bilag
Phụ lục
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ca. (cirka)
Xấp xỉ
Används när mängden är okänd
bibliografi
Thư mục
Förteckning över använda källor
ca. (cirka)
vào khoảng
Används för att uppskatta en mängd
afsnit
Chương
En definierad del av arbetet
kolonne
Cột
Den vertikala delen av en tabell
afhandling
Luận án
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
redigeret af
Biên tập (bởi)
Används när verket har ändrats av en tredje part
f.eks. (for eksempel)
VD:
Används när man ger ett exempel
især
Đặc biệt (là)
Används när man försöker definiera något tydligare
osv. (og så videre)
v.v... (vân vân)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figur)
Biểu đồ
Ett diagram som hör till en del av arbetet
dvs. (det vil sige)
Tức là/Nghĩa là
Används när man utvecklar en idé
inkl. (inklusive)
Bao gồm
Används när du lägger till något i en lista
NB (notabene)
Ghi chú
Används när en person måste notera något viktigt
side
tr. (trang)
Varje enskild sida av arbetet
s. (sider)
tr. (trang)
Flera sidor av rapporten
indledning
Lời tựa/Lời nói đầu
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
udgivet af
Tác giả
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
revideret af
Hiệu chỉnh (bởi)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
genoptryk
Tái bản
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
oversat af
Người dịch
Används när verk har översatts till ett annat språk
bind
Tập/Phần
Anger en specific volym eller en del av ett arbete