Ungerska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

bilag
függ. (függelék)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ca. (cirka)
kb. (körülbelül)
Används när mängden är okänd
bibliografi
bibliog. (bibliográfia)
Förteckning över använda källor
ca. (cirka)
kb. (körülbelül)
Används för att uppskatta en mängd
afsnit
fej. (fejezet)
En definierad del av arbetet
kolonne
oszl. (oszlop)
Den vertikala delen av en tabell
afhandling
dissz. (disszertáció)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
redigeret af
szerk. (szerkesztette X)
Används när verket har ändrats av en tredje part
f.eks. (for eksempel)
pl. (például)
Används när man ger ett exempel
især
kül. (különösen)
Används när man försöker definiera något tydligare
osv. (og så videre)
stb. (és így tovább)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figur)
ábr. (ábra)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
dvs. (det vil sige)
azaz/vagyis/következtetésképpen
Används när man utvecklar en idé
inkl. (inklusive)
beleértve
Används när du lägger till något i en lista
NB (notabene)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Används när en person måste notera något viktigt
side
o./old. (oldal)
Varje enskild sida av arbetet
s. (sider)
o./old. (oldal/oldalak)
Flera sidor av rapporten
indledning
Előszó
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
udgivet af
kiad. (kiadta X/kiadó)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
revideret af
Átdolgozta X
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
genoptryk
Utánnyomás
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
oversat af
ford. (fordította X)
Används när verk har översatts till ett annat språk
bind
köt. (kötet)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete