Tyska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

bilag
Ah. (Anhang)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ca. (cirka)
ugf. (ungefähr)
Används när mängden är okänd
bibliografi
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Förteckning över använda källor
ca. (cirka)
ca. (circa)
Används för att uppskatta en mängd
afsnit
K. (Kapitel)
En definierad del av arbetet
kolonne
Spalte
Den vertikala delen av en tabell
afhandling
Diss. (Dissertation)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
redigeret af
bearb. (bearbeitet von)
Används när verket har ändrats av en tredje part
f.eks. (for eksempel)
z.B. (zum Beispiel)
Används när man ger ett exempel
især
bes. (besonders)
Används när man försöker definiera något tydligare
osv. (og så videre)
usw. (und so weiter)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figur)
Abb. (Abbildung)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
dvs. (det vil sige)
d.h. (das heißt)
Används när man utvecklar en idé
inkl. (inklusive)
inkl. (inklusive)
Används när du lägger till något i en lista
NB (notabene)
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
side
S. (Seite)
Varje enskild sida av arbetet
s. (sider)
S. (Seiten)
Flera sidor av rapporten
indledning
Vorw. (Vorwort)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
udgivet af
hg. (herausgegeben von)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
revideret af
geä. (geändert)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
genoptryk
Nachdr. (Nachdruck)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
oversat af
übersetzt von
Används när verk har översatts till ett annat språk
bind
Jg. (Jahrgang)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete